Opłata startowa - progi płatności

O sprawach finansowych mówi się najtrudniej. One też budzą najwięcej emocji. Dlatego do informacji o progach płatności, na które zdecydowaliśmy się w tym roku zaczniemy. Kolejne wiadomości, które będą pojawiać się na stronie będą już tylko przyjemniejsze!

Przypominamy, że u nas opłata startowa dla dystansu ćwierć i półmaratotonu jest taka sama, ponieważ zawodnicy otrzymują takie same pakiety startowe. Dystanse różni jedynie liczba odcinków pomiarowych i liczba punktów z nawodnieniem. 

Opłata startowa za udział w biegu do dnia 31 maja 2022 roku wynosi 70 złotych, od 1 czerwca do 30 czerwca wynosi 80 zł, a od 1 lipca opłata wynosi 85 złotych.

W dniu zawodów 23 lipca 2022 roku, opłata za udział w biegu wynosi 90 złotych za jednego uczestnika.

Tradycyjnie, zawodnicy powyżej 70. roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.